BERGAMOT DEVELOPMENTS S.R.L, societate cu răspundere limitată înființată conform legilor din România, cu sediul social/ adresa de corespondenţă în Bucuresti, Șos. București-Ploiești, 172-176, Willbrook Platinium & Convention Center, Clădirea A, etaj 1, birou nr. 1, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6057/2017, cod fiscal RO 37471856, cont bancar RO93BACX0000001572910000, deschis la UNICREDIT BANK, sucursala GRIGORE MORA, reprezentata prin Sorin Apostol si Giani Iulian Kacic în calitate de Administratori, numită in prezentul regulament “Organizatorul”

 

a decis să organizeze o campanie în perioada 21 ianuarie – 21 martie 2021, în cadrul căreia clienții care semnează o promisiune bilaterală de vânzare pentru un apartament cu 3 camere din faza A1 (blocurile finalizate G1, M, D2 și T2) în cadrul ansamblului Luxuria Residence primesc în prețul apartamentului și un spațiu de depozitare tip boxă.

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizată de către:

BERGAMOT DEVELOPMENTS S.R.L, societate cu răspundere limitată înființată conform legilor din România, cu sediul social/ adresa de corespondenţă în Bucuresti, Șos. București-Ploiești, 172-176, Willbrook Platinium & Convention Center, Clădirea A, etaj 1, birou nr. 1, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6057/2017, cod fiscal RO 37471856, cont bancar RO93BACX0000001572910000, deschis la UNICREDIT BANK, sucursala GRIGORE MORA, reprezentata prin Sorin Apostol si Giani Iulian Kacic în calitate de Administratori.

Participantii la promoție sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil tuturor clienților, afișat pe site-ul https://apartamente.luxuria-residence.ro/blog

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPANȚII

La aceasta campanie poate participa orice persoană care semnează o promisiune bilaterală de vânzare pentru un apartament cu 3 camere din faza A1 în intervalul 21 ianuarie – 21 martie 2021.

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 21.01.2021 – 21.03.2021, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania este organizată și se desfășoară online, precum și în cadrul ansamblului Luxuria Residence, situat în Strada Comandor Aviator Popișteanu nr. 54B, sector 1, București.

 

 SECȚIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI ȘI VALOAREA PROMOȚIEI

Bergamot Developments S.R.L. oferă o boxă (spațiu depozitare) la încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare având ca obiect un apartament cu 3 camere în blocurile G1, M, D2 și T2, situat la adresa Strada Comandor Aviator Popișteanu nr. 54B, sector 1, București până la data de 21 martie 2021, oricărei persoane care  îndeplinește condițiile amintite la Secțiunea 2.

·       În campanie sunt disponibile 10 boxe.

·       Boxele disponibile în campanie se află la subsolurile blocurilor G1 și D2.

·       Boxele au suprafețe cuprinse între 2,94 și 3,92 mp.

·       Campania este valabilă exclusiv pentru apartamentele cu 3 camere din faza de dezvoltare A1, respectiv blocurile G1, M, D2 și T2.

·       La semnarea promisiunii bilaterale de vânzare, valoarea de vânzare a boxei se va scădea din prețul apartamentului.

·       Această promotie nu poate fi cumulată cu nicio altă ofertă specială sau promoție desfășurată în paralel de către Organizator pentru același apartament.

·       Selecția și alocarea boxelor este realizată de către Organizator.

·       În cazul în care un participant achiziționează mai multe apartamente cu 3 camere în faza de dezvoltare A1 în perioada de desfășurare a campaniei, acesta primește câte o boxă pentru fiecare apartament achiziționat.

·       Campania este valabilă doar în perioada 21.01.2021, ora 00:00 – 21.03.2021, ora 23:59.

 Modalitatea de desfășurare:

1.     Clientul ia la cunoștință despre desfășurarea campaniei, online sau din cadrul ansamblului Luxuria Residence / biroul de vânzări Luxuria Residence,

2.     Se programează o vizionare pentru alegerea apartamentului,

3.     Se programează la biroul notarial data și ora semnării promisiunii,

4.     Se semnează promisiunea bilaterală de vânzare având ca obiect apartamentul și boxa.

Programările la biroul notarial vor fi numerotate de la 1 la 10 (“număr de ordine), în ordinea cronologică a datei și orei stabilite pentru semnarea promisiunii. Lista va fi gestionată de către Organizator.

Faptul neprezentării la semnare se consideră dezinteres, iar clientul va fi descalificat pentru acea programare. În cazul în care se revine cu o nouă solicitare, se va primi următorul numărul de ordine disponibil.

SECTIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În vederea participării în promoție, BERGAMOT DEVELOPMENTS SRL va prelucra numele, prenumele participanților, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Temeiul prelucrării acestor date este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR.

În cazul în care va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal printr-un împuternicit, BERGAMOT DEVELOPMENTS SRL va încheia cu acesta un contract în conformitate cu art. 28 din GDPR.

Tuturor participanților la promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679, după cum urmează:

-           dreptul de acces, în baza căruia participanții pot solicita, gratuit, confirmarea dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc. De asemenea, Participanții pot solicita o copie a datelor pe care le prelucrează Organizatorul. Cererile trebuie să cuprindă informații relevante pentru a putea identifica participanții în baza de date.

-           dreptul la rectificare, pe care participanții îl pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informațiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanți. Participanții pot formula o astfel de cerere atunci când observă ca datele acestora sunt incomplete sau inexacte;

-           dreptul la restricționarea prelucrării, care poate fi exercitat atunci când se contestă exactitatea datelor, se consideră că prelucrarea este ilegală sau se opune ștergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, Organizatorul va putea în continuare să stocheze datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul participanților, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;

-           dreptul la portabilitate, pe care îl pot exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul participantului sau contractul și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă sunt îndeplinite condițiile, aceștia pot transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care și-l doresc;

-           dreptul de a se opune prelucrării datelor în scop de marketing. Participantul poate să își exercite acest drept în orice moment, iar Organizatorul îi va garanta că datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii să fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing;

-           dreptul la ștergere, în baza căruia Organizatorul are obligația să șteargă datele personale pe care le prelucrează despre participant. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când se formulează o cerere de ștergere, Participanții sunt rugați să aibă în vedere că ștergerea datelor poate fi un proces complex.

-           în cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-au fost soluționate cererile, vă puteți adresa oricând Autorității de supraveghere pe www.dataprotection.ro.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

În cazul în care Organizatorul este obligat să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, acesta va prelucra datele cu caracter personal și în acest scop.

SECȚIUNEA 6. DISPOZIȚII FINALE

Prin participarea la această campanie, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei, fără o notificare prealabilă.

Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Eventualele neînțelegeri  apărute între Organizatorii campaniei și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Regulamentul campaniei este afișat și disponibil pe site-ul https://apartamente.luxuria-residence.ro/blog pe toata perioada de desfășurare a promoției.


Apartamente și boxe disponibile în Campania ”Mai mult spațiu pentru tine și familia ta”

 

Apartament

Boxă (cod unitate individuală)

D2_AP11

U363

D2_AP41

U362

D2_AP61

U370

G1_AP12

U371

G1_AP36

U332

G1_AP86

U333

T2_AP26

U335

T2_AP35

U343

T2_AP65

U344

T2_AP56

U345

 

*Participantul la Campanie își va alege apartamentul din lista de mai sus, în limita stocului disponibil.

**Boxa va fi aleasă de către Organizator din lista de mai sus, în limita stocului disponibil.