BERGAMOT DEVELOPMENTS S.R.L, societate cu răspundere limitată înființată conform legilor din România, cu sediul social/ adresa de corespondenţă în Bucuresti, Șos. București-Ploiești, 172-176, Willbrook Platinium & Convention Center, Clădirea A, etaj 1, birou nr. 1, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6057/2017, cod fiscal RO 37471856, cont bancar RO93BACX0000001572910000, deschis la UNICREDIT BANK, sucursala GRIGORE MORA, reprezentata prin Sorin Apostol si Giani Iulian Kacic în calitate de Administratori, numită in prezentul regulament “Organizatorul”

a decis să organizeze o campanie în perioada 16 noiembrie – 31 decembrie 2020, în cadrul căreia clienții care au semnat o promisiune de vânzare sau un contract de vânzare-cumpărare în cadrul ansamblului Luxuria Residence, precum și persoanele recomandate de către aceștia vor primi un voucher de discount la următoarea achiziție, în perioada mai sus menționată.

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Campania este organizată de către:

BERGAMOT DEVELOPMENTS S.R.L, societate cu răspundere limitată înființată conform legilor din România, cu sediul social/ adresa de corespondenţă în Bucuresti, Șos. București-Ploiești, 172-176, Willbrook Platinium & Convention Center, Clădirea A, etaj 1, birou nr. 1, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6057/2017, cod fiscal RO 37471856, cont bancar RO93BACX0000001572910000, deschis la UNICREDIT BANK, sucursala GRIGORE MORA, reprezentata prin Sorin Apostol si Giani Iulian Kacic în calitate de Administratori.

Participantii la promoție sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil tuturor clienților, afișat pe site-ul https://apartamente.luxuria-residence.ro/blog

 

SECTIUNEA 2. PARTICIPANȚII

La aceasta campanie pot participa următoarele persoane:

·     clienții ansamblului rezidențial Luxuria Residence, care au semnat o promisiune de vânzare sau un contract de vânzare-cumpărare pentru cel puțin un apartament până la data de 15 noiembrie 2020.

·       Orice persoană care primește un voucher de discount din partea oricăruia dintre clienții Luxuria Residence.

Contractele încheiate (contract de rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau un contract de vânzare in forma autentica) nu pot fi cesionate. Nu vor primi voucher cadou persoanele care au semnat o rezervare sau o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare care s-a reziliat după data de 01.11.2020.

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI LOCAȚIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se desfășoară în perioada 16.11.2020 – 31.12.2020, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania este organizată și se desfășoară online, precum și în cadrul ansamblului Luxuria Residence, situate în Strada Aviator Popișteanu nr. 54B, sector 1, București.

 

 SECȚIUNEA 4. DESCRIEREA CAMPANIEI ȘI VALOAREA PROMOȚIEI

Bergamot Developments S.R.L. oferă un voucher de discount la încheierea unui contract de rezervare sau unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare având ca obiect un apartament cu 2, 3 sau 4 camere în blocurile D1, DS și T1, situate la adresa Strada Aviator Popișteanu nr. 54B, sector 1, București până la data de 31 decembrie 2020, oricărei persoane care  îndeplinește condițiile amintite la Secțiunea 2.

·       Voucherul oferă următoarele reduceri:

o   5.000 de euro la prețul de listă al apartamentelor cu 2 camere

o   7.000 de euro la prețul de listă al apartamentelor cu 3 camere

o   9.000 de euro la prețul de listă al apartamentelor cu 4 camere

·   Voucherul este valabil exclusiv pentru achiziția unui apartament cu 2, 3 sau 4 camere în blocurile D1, DS și T1 (Faza A2 de dezvoltare a proiectului Luxuria Residence).

·   Voucherul este electronic, transmis pe e-mail clienților Luxuria Residence. Participanții primesc un cod de reducere, iar la achiziția unuia sau mai multor apartamente în perioada de desfășurare a campaniei, se va scadea valoarea de pe voucher din prețul de listă al apartamentului/apartamentelor selectat(e).

·     Voucherul este transmisibil. În cazul în care clientul Luxuria Residence nu dorește sau nu-l poate folosi în perioada de desfășurare a campaniei, acesta îl poate oferi oricui dorește, cu condiția ca persoana respectivă să nu mai fi achiziționat un apartament în cadrul Luxuria Residence până la data de 16 noiembrie 2020.

·       Participanții la campanie pot primi oricâte vouchere doresc, numai la solicitare pe e-mail către un consultant de vânzări Luxuria Residence.  

·       Voucherele nu se pot cumula între ele. Fiecare voucher este valabil doar pentru un apartament.

·       Voucherul nu poate fi folosit ca avans la semnarea unui contract de rezervare sau a unei promisiuni bilaterale de vânzare.

·       Voucherul poate fi folosit numai în perioada de desfășurare a campaniei, respectiv 16.11.2020 – 31.12.2020.

Această promotie nu poate fi cumulată cu nicio altă ofertă specială sau promoție desfășurată în paralel de către Organizator pentru același apartament.

 

SECTIUNEA 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

În vederea participării în promoție și transmiterii voucherelor, BERGAMOT DEVELOPMENTS va prelucra numele și prenumele participanților, adresa de e-mail pentru a putea transmite voucherul și tipul contractului încheiat.

Temeiul prelucrării acestor date este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. b) din GDPR.

În cazul în care va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal printr-un împuternicit, BERGAMOT DEVELOPMENTS va încheia cu acesta un contract în conformitate cu art. 28 din GDPR.

Tuturor participanților la promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679, după cum urmează:

  • dreptul de acces, în baza căruia participanții pot solicita, gratuit, confirmarea dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îi privesc. De asemenea, Participanții pot solicita o copie a datelor pe care le prelucrează Organizatorul. Cererile trebuie să informații relevante pentru a putea identifica participanții în baza de date.
  • dreptul la rectificare, pe care participanții îl pot exercita, prin formularea unei cereri prin care pot solicita modificarea informațiilor pe care Organizatorul le are deja despre Participanți. Participanții pot formula o astfel de cerere atunci când observă ca datele acestora sunt incomplete sau inexacte;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, care poate fi exercitat atunci când se contestă exactitatea datelor, se consideră că prelucrarea este ilegală său se opune ștergerii datelor. Urmare a exercitarii acestui drept, Organizatorul va putea în continuare să stocheze datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul participanților, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
  • dreptul la portabilitate, pe care îl pot exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul participantului sau contractul și doar dacă datele sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă sunt îndeplinite condițiile, aceștia pot transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care și-l doresc;
  • dreptul de a se opune prelucrării datelor în scop de marketing. Participanții pot să își exercite acest drept în orice moment, iar Organizatorul îi va garanta că datele sale nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii să fie necesar un interval de timp rezonabil (48 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing;
  • dreptul la ștergere, în baza căruia Organizatorul are obligația să șteargă datele personale pe care le prelucrează despre participant. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când se formulează o cerere de ștergere, Participanții sunt rugați să aibă în vedere că ștergerea datelor poate fi un proces complex.

în cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-au fost soluționate cererile, vă puteți adresa oricând Autorității de supraveghere pe www.dataprotection.ro.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA 6. DISPOZIȚII FINALE

Prin participarea la această campanie, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei, fără o notificare prealabilă.

Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Eventualele neînțelegeri  apărute între Organizatorii campaniei și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Regulamentul campaniei este afișat și disponibil pe site-ul https://apartamente.luxuria-residence.ro/blog pe toata perioada de desfășurare a promoției.